Jihočeský kraj

Změna velikosti písma

O obci

Základní fakta:

  • založení obce...........................….. r. 1549
  • nadmořská výška .....................…. průměrná 515 mnm
  • počet obyvatel celkem ………….... 113 (z toho Malá Rosička 15)
  • počet domovních čísel ...……….... 65 (z toho Malá Rosička 6)
  • počet budov trvale obydlených ..... 42

Historie Obce

Obec Žďár vznikla z dřívější obce Záhoří, která se nacházela na nedalekém kopci Kostelík (605 mnm). Z historie se dochovalo, že tato obec zanikla požárem. Obyvatelé vypálené obce Záhoří se poté po potůčku přesídlili až dolů pod kopec k soutoku s říčkou Kamenice, kde založili novou obec s názvem Žďár. Tento název si přivlastnili tím, že na soutoku bylo nutno vypálit (vyžďářit) původní hustý lesní porost. Jedna z prvních staveb nově vzniklé obce byla i kaplička, která je dnes zasvěcena sv. Janu z Nepomuku. I do dnešních dnů se zachoval původní ráz obce, tj. převážně zemědělské usedlosti. Největšího rozvoje obce bylo dosaženo na přelomu 19. a 20. století, kdy měla obec Žďár kolem 370-ti obyvatel. V roce 1909 byl založen Hasičský sbor a jeho členové si postavili svépomocí vlastní hasičskou zbrojnici, která v těchto místech stojí dodnes a stále slouží svému účelu. V současné době má SDH 20 členů. V roce 1957 bylo založeno JZD Žďár, později se zde zbudoval kravín, sklad píce a teletník. Od roku 1970 po současnost bylo v obci zbudováno 12 nových rodinných domů. Od roku 1963 byla obec Žďár sloučena s obcí Nová Včelnice. V roce 1993 se obec znovu osamostatnila.


Současnost obce

Katastr obce Žďár se nachází na sever od Jindřichova Hradce jako poslední obec tohoto okresu. Další obec již leží v okrese Pelhřimov. Údolím obce Žďár protéká řeka Kamenice a po obou stranách se rozkládají zemědělské usedlosti. Nad obcí vede úzkokolejná železnice Jindřichův Hradec – Obrataň, na které se nachází i místní železniční stanice. Kolem pravého břehu řeky vede silnice I. třídy E 551 z Kamenice nad Lipou do Jindřichova Hradce. Od 90. let je zbudován silniční obchvat kolem obce. Obyvatelé obce převážně pracují v zemědělství a textilním průmyslu. Přímo v obci jsou tyto provozovny: autodoprava, autoopravna, malířství a projektová kancelář. Škola, zdravotní středisko, služby a obchody se nacházejí v Nové Včelnici, kam občané dojíždějí autobusem, vlakem, autem nebo na kole, případně docházejí pěšky. Každoročně v měsíci lednu pořádají místní hasiči společně se sousední obcí tradiční Hasičský ples. V měsíci březnu Josefskou taneční zábavu. O Velikonočních svátcích se dodržuje tradice a obchází vsí koledníci. 30. dubna se pálí Čarodějnice a staví se Májka. V létě pořádají hasiči „Soutěž o putovní pohár SDH Žďár“, které se zúčastňují kolem dvaceti družstev SDH mužů i žen z různých míst České republiky. První neděli po všech svatých se v obci drží „Posvícení“. Mezi vánocemi a Silvestrem se koná Vánoční troubení u Kapličky, pravidelné veřejné obecní zasedání s posezením a zhodnocením právě uplynulého roku.