Jihočeský kraj

Změna velikosti písma

Vyhlášky, zákony a výběrová řízení

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška 1/2019 poplatek z pobytu

1.1.2020

Vyhláška 2/2019 poplatek ze psů

1.1.2020

Vyhláška 4/2019 poplatek za prostranství VP

1.1.2020

Vyhláška 5/2019 poplatek za vodné, stočné

1.1.2020

Vyhláška 1/1997 o požárním řádu obce Žďár

16.2.1998

Vyhláška 1/2000 o úpravě sazby daně z nemovitostí

1.1.2001

Vyhláška 1/2021 poplatek za komunální odpad

1.1.2022

Směrnice 1/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

28.12.2019

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty