Jihočeský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Vyhlášky, zákony a výběrová řízení

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška 1/2013 o místních poplatcích

1.1.2013

Vyhláška 1/1997 o požárním řádu obce Žďár

16.2.1998

Vyhláška 1/2000 o úpravě sazby daně z nemovitostí

1.1.2001

Vyhláška 1/2008 o systému shromažďování odpadů

1.1.2009

Směrnice 1/2012 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

směrnice 2019 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

1.1.2013

28 12.2019

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty